Profil katalogu se nepodařilo načíst
Profil katalogu se nepodařilo načíst

Nabízené služby

  • reklamní medium pro propagaci  kulturních, společenských a  sportovních akcí
  • kulturně-reklamní prosvětlené nosiče jsou umístěny v samotném centru historického města Prahy
  • pokrytí: 26 lokalit v centru Prahy (1síť = 26lokalit)
  • každý nosič obsahuje 4 pozice k umístění CLV plakátů  (rozměr CLV: 175x118,5cm)
  • termíny pronájmu: 14dní
  • cena pronájmu od 4.080,- Kč/1 ks
  • cena produkce od 507,- Kč/ 1 ks